Skip to content

احادیث و سخنان بزرگان

حضرت فاطمه (س):

خوش رویی هنگام روبه رو شدن با مؤمن، بهشت را بر فرد خوش رو واجب می کند.


امام حسن عسکری (ع):

هرکس برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته و هرکس برادرش را در جمع پند دهد، او را سرشکسته کرده است.


امام صادق (ع):

درهای معصیت را با استعاذه (گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم») ببندید و درهای اطاعت را با تسمیه (گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم»)بگشایید.


پیامبر اکرم (ص):

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.


امام حسین (ع):

هریک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع و یکی از آن دو رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود.


امام رضا (ع):

کسی که به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل او راضی خواهد بود.


امام علی (ع): 

شبیه ترین مردم به پیامبران الهی کسی است که در بیان حق گویاتر و در عمل به حق صابرتر باشد.


امام جواد (ع):

هرکس برادرش را پنهانی پند دهد، او را آراسته است و هرکس او را آشکارا موعظه کند، بدنام و بی آبرویش کرده است.


امام علی (ع):

بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشتی باز شایسته آن بود که ما در پی مکارم اخلاق باشیم زیرا خوشبختی و سعادت را از این طریق می توان به دست آورد.


امام صادق (ع):

هنگامی که کسی را دوست می داری، او را از این محبت آگاه کن زیرا این کار، دوستی بین شما را محکم تر می کند. 


امام علی (ع):

هرکس امر به معروف کند به مؤمن نیرو می بخشد و هرکس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاک مالیده و از مکر او در امان می ماند.

Scroll To Top