Skip to content
صفحه نخست » اخبار و رویدادها » همکاران » قابل توجه کلیه پرسنل محترم اساتید (تمام وقت – مدعو) و کارکنان

با عنایت به اطلاع رسانی های قبلی در خصوص سفرهای خارج از کشور و ضرورت تکمیل فرم های مربوطه در دفتر حراست، مجدداً تأکید می گردد چنانچه پرسنل محترم قصد عزیمت به خارج از کشور (اداری – شخصی) را دارند، ۷۲ ساعت قبل از سفر و نیز بلافاصله بعد از سفر به دفتر حراست مراجعه نمایند. عواقب ناشی از سفر بدون اطلاع متوجه شخص همکار خواهد بود.

Scroll To Top